A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

1069

13 foton | valokuvaa: Alisgården. Hilding Frostell. Sarfvik. Masaby folkskola. Bobäcks skola.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1069 Donatorer: Hilding Frostells arvingar. 13 fotografier.
o Fem svartvita fotografier från invigningen av Alisgården 30.7.1956. En del av personerna på bilderna har identifierats av Berit Lehtinen.
o Två svartvita exteriörbilder från Alisgården, antagligen 1975.
o En svartvit bild av kulturnämndens ordförande Hilding Frostell då han håller tal på Kyrkslätts 650-årsfest på Gesterby festplats.
o En svartvit bild av personer som avlägsnar sig via huvudingången från Sarfvik gård. Främst i raden fru Frostell och Hilding Frostell. Bilden har sänts som postkort till Frostell av Bo Lundell 29.7.1987.
o En svartvit reprobild + negativ föreställande Masaby folkskola, ur Kyrkslätt förr och nu.
o Tre färgfotografier från Bobäcks skola.

På bilden invigningen av Alisgården 30.7.1956.
*****
1069 Lahjoittajat: Hilding Frostellin perilliset. 13 valokuvaa.
o Viisi mustavalkoista valokuvaa Alisgårdenin avajaisjuhlista 30.7.1956. Berit Lehtinen on tunnistanut osan kuvien henkilöistä.
o Kaksi mustavalkoista ulkokuvaa Alisgårdenista, todennäköisesti vuodelta 1975.
o Yksi mustavalkoinen valokuva kulttuurilautakunnan puheenjohtajasta Hilding Frostellista, pitämässä puhettaan Kirkkonummen 650-vuotisjuhlissa Gesterbyn juhlapaikalla.
o Yksi mustavalkoinen valokuva Sarfvikin kartanosta poistuvista henkilöistä. Ensimmäisinä rouva Frostell ja Hilding Frostell. Kuva on lähetetty postikorttina Frostellille Bo Lundelliltä 29.7.1987.
o Yksi mustavalkoinen reprokuva sekä negatiivi, joissa näkyvät Masalan kansakoulu. Kyrkslätt förr och nu-julkaisusta.
o Kolme värivalokuvaa Bobäcks skola-koulusta.

Kuvassa Alisgårdenin avajaisjuhlat 30.7.1956.