A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1068

Programblad för avskedsfest för långvariga kyrkoherdeparet Henricson.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1068 Donatorer: Hilding Frostells arvingar. Tryckalster. Kyrkslätts svenska församling 27.9.1981. Program vid avskedsfesten 27.9.1981. ”eric o margit henricson 1.10.-56-30.9.-81”. Programblad för avskedsfest för långvarigt kyrkoherdepar.
*****
1068 Lahjoittajat: Hilding Frostellin perilliset. Painotuote. Kyrkslätts svenska församling 27.9.1981. Program vid avskedsfesten 27.9.1981. ”eric o margit henricson 1.10.-56-30.9.-81”. Pitkäaikaisen kirkkoherrapariskunnan läksiäisjuhlien ohjelma.