A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1064

Tryckalster. Hbl Extran med artikel om kommande Nyländsk purpuri på Gesterby museiområde.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1064 Donator okänd. Tryckalster. Hbl Extran – veckobilaga till Hufvudstadsbladet, 8.5.1975. Innehåller bl.a. artikel om kommande Nyländsk purpuri på Gesterby museiområde.
*****
1064 Lahjoittaja tuntematon. Painotuote. Hbl Extran – veckobilaga till Hufvudstadsbladet, 8.5.1975. Sisältää mm. artikkelin tulevasta Nyländsk purpuri-tanssitapahtumasta Gesterbyn museoalueella.