A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1063

Tryckalster. Nyländsk Sommar. Innehåller bl.a. artikel om Bo Lundell, rektor för Kyrkslätts medborgarinstitut och ordförande för Kyrkslätts hembygdsförening.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1063 Donator okänd. Tryckalster. Nyländsk Sommar 1993. Utgiven av Nylands svenska landskapsförbund. Innehåller bl.a. artikel om Bo Lundell, rektor för Kyrkslätts medborgarinstitut och ordförande för Kyrkslätts hembygdsförening: ”Vi slår vakt om trivseln”.
*****
1063 Lahjoittaja tuntematon. Painotuote. Nyländsk Sommar 1993. Julkaisija: Nylands svenska landskapsförbund. Sisältää mm. artikkelin Bo Lundellistä, Kirkkonummen kansalaisopiston rehtorista ja kotiseutuyhdistyksen puheenjohtajasta: ”Vi slår vakt om trivseln”.