A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

1063

Tryckalster. Nyländsk Sommar. Innehåller bl.a. artikel om Bo Lundell, rektor för Kyrkslätts medborgarinstitut och ordförande för Kyrkslätts hembygdsförening.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1063 Donator okänd. Tryckalster. Nyländsk Sommar 1993. Utgiven av Nylands svenska landskapsförbund. Innehåller bl.a. artikel om Bo Lundell, rektor för Kyrkslätts medborgarinstitut och ordförande för Kyrkslätts hembygdsförening: ”Vi slår vakt om trivseln”.
*****
1063 Lahjoittaja tuntematon. Painotuote. Nyländsk Sommar 1993. Julkaisija: Nylands svenska landskapsförbund. Sisältää mm. artikkelin Bo Lundellistä, Kirkkonummen kansalaisopiston rehtorista ja kotiseutuyhdistyksen puheenjohtajasta: ”Vi slår vakt om trivseln”.