A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

1052

Text om Gesterby gård av Micaela Malmsten.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1052 Donator: Hans Lehtinen. Maskinskriven text på 8 sidor om Gesterby gård skriven av Micaela Malmsten, elev i Kyrkslätts högstadieskola. Skribenten har den 8.10.1992 intervjuat kommunens byggmästare Hans Lehtinen, som bodde på Gesterby gård och förestod museet där. Texten har sänts till Lehtinen och fanns bland hans kvarlämnade papper på museet.
*****
1052 Lahjoittaja: Hans Lehtinen. Konekirjoitettu 8-sivuinen teksti Gesterbyn kartanosta. Kirjoittaja Micaela Malmsten, Kyrkslätts högstadieskolan (yläaste) oppilas. Kirjoittaja on 8.10.1992 haastatellut kunnan rakennusmestaria Hans Lehtistä, joka asui Gesterbyn kartanolla ja hoiti museota siellä. Teksti on lähetetty Lehtiselle ja löytyi hänen jäämistöstään museolta.