A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1039

Två sv foton från Jorvas barnträdgårds julfester. | Kaksi mv-valokuvaa Jorvas barnträdgårdin joulujuhlista.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1039, donator: Ethel Lundell. Två svartvita fotografier som skickats som julkort från Jorvas barnträdgård till herr och fru Paul Lundell, det ena daterat 1967. Bilderna föreställer barn som firar julfest.
*****
1039, lahjoittaja: Ethel Lundell. Kaksi mustavalkoista valokuvaa Jorvaksen (ruotsinkielisestä) lastentarhasta, joita on lähetetty joulukortteina herra ja rouva Paul Lundellille. Toisessa on vuosiluku 1967. Kuvissa on lapsia viettämässä joulujuhlia.
*****
Känner du igen personerna på bilden? Vill du att bilden tas bort från webben?
Tunnistatko kuvan henkilöitä? Haluatko, että kuva poistetaan netistä? arkivalia@kyhf.fi