A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1029

”Månadsrevyn Astra” nr 2.1956, som innehåller artikeln ”Tillbaka till Porkalabygden”.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1029 Donator: Jan Backman. Tidskriften ”Månadsrevyn Astra” nr 2.1956, innehåller artikeln ”Tillbaka till Porkalabygden”, skriven av Martha Lille.
*****
1029 Lahoittaja: Jan Backman. Aikakausilehti ”Månadsrevyn Astra” nro 2.1956, sisältää artikkelin ”Tillbaka till Porkalabygden”, jonka on kirjoittanut Martha Lille.