A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1019

Fyra foton från nygrundade Sarfvik museum. | Neljä valokuvaa vasta perustetulta Sarfvikin museolta.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

Samling 1019. Tre svartvita foton och ett färgfoto från nygrundade Sarfvik museum (1986-1987).

Foto: 22.10.1986 Avtal undertecknas mellan Sarfvik-Nymans stiftelse och Kyrkslätts hembygdsförening i Helsingfors Aktiebank.
*****
Kokoelma 1019. Neljä valokuvaa vastaperustetulta Sarfvikin museolta (1986-1987).

Kuva: 22.10.1986. Sopimuksen allekirjoitus: Kirkkonummen kotiseutuyhdistys ja Sarfvik-Nymanin säätiö, Helsingin Osakepankissa.