A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Flydda tider III

Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXVI
Sheila Liljeberg-Elgert, Dolores Frisk-Eriksson, Carl Brenner, Brita Cavonoius, Gunnel Pettersson, Iris Falk, Marga Lindholm.

Kyrkslätts bibliotek: Läs mera...

Utgiven 1999

109 sidor

Minnen och tankar nedtecknade av följande personer:

Förord
Sheila Liljeberg-Elgert

"Var beredd att stanna"
Dolores Frisk-Eriksson

Då "fientliga fartyg stodo utanför Porkala".
Carl Brenner

Porkalaminnen
Brita Cavonoius

Ett livsverk i fiskens tecken
Sheila Liljeberg-Elgert

Gamla tider i Bobäck by
Gunnel Pettersson

Och så lärde jag mig att sy, blev sömmerska
Iris Falk

Marta Falkstedt, en diktberätterska
Sheila Liljeberg-Elgert

Barndomsminnen
Marga Lindholm

Platsbeskrivning
Gillobacka referensbibliotek, hylla nr 1