A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

Motorcykel framför lanthandel.

Tolls butiken som allmänt gick under benämningen 'Vade bodan' ( Vade = vadet invid Tolls träsk och bodan =butik ).
Holger Lundelin på motorcykeln till höger var sotare och bodde drygt 200 m mot Korkkulla gård från platsen för fotot och Lars (Lassu) Lindgren till vänster är son till den första stationskarlen på Tolls och bodde i Hindersby i villan som hans far hade byggt mellan Tolls station och Ljungheda. I bakgrunden är lanthandeln, Tolls butiken som handelsman F E Pihlström innehade före han blev bonde på Korkkulla gård. Enligt fotografiet är nu handelsman Carl Engblom innehavare av butiken. Carl Engblom återvände efter evakueringen 1956 och fortsatte som handelsman till slutet av 1960-talet.