A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Guldbröllop

Matilda Sofia och Karl August Forsström
Enligt en tidningsnotis: GULDBRÖLLOP firas pingstdagen den 31 maj 1936 av Karl August Forsström och hans maka Matilda Sofia. Sedan 33 år tillbaka äro makarna Forsström bosatta å Danskarby, där de på sitt lilla torp brutit mark, sått och skördat under idogt arbete såsom arbetsamma, idoga människor ha de även fostrat sina elva barn, av vilka endast ett avlidit, medan de övriga såsom fullvuxna, samhällsnyttiga människor göra de gamla all heder.

Platsbeskrivning
Västeräng Danskarby Kyrkslätt