A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

Domslut från Åbo Hovrätt den 25.11.1890

På 1800-talet kunde det ställa till problem om fadern till sonen avlider överraskande då föräldrarna är trolovade men inte ännu vigda.
Hugos mor Ida Lindström får kämpa för sin son Hugos rättigheter vilket två år senare den 25 november 1890 resulterar i att Hugo ärver sin far och är efter sin konfirmation år 1901 antecknad som rusthållare Hugo Engberg på Korkkulla rusthåll.

På Korkkulla rusthåll år 1888 är hushållerskan Ida Lindström trolovad med rusthållaren Gustaf Engberg som avlider 33 år gammal i lunginflammation den 14 september 1888 då hans enda barn, deras gemensamma son Hugo, är 2 år gammal. Hugos mor Ida Lindström får kämpa för sin son Hugos rättigheter vilket två år senare den 25 november 1890 resulterar i att Hugo ärver sin far och är efter sin konfirmation år 1901 antecknad som rusthållare Hugo Engberg på Korkkulla rusthåll.

Porträttet här invid är Hugos mor Ida Lindström (1854-1918) och fotografiet längst till höger är den första sidan av fem sidor i domslutet från Åbo Hovrätt där Ida Lindström för egen del och som målsman för sonen Hugo blir officiellt erkänd som äkta hustru till den avlidne Gustaf Engberg samt då också att Hugo är deras gemensamma "äkta son och berättigad att efter honom (Gustaf Engberg) taga arv såsom barn av laggifto säng".

Före Åbo Hovrätt finns också domslut från Häradsrätten.
Utdrag ur protokollet: "... fördt vid lagtima vintertinget med Kyrkslätt och Sjundeå socknars tingslag af Lojo domsaga å Masa hemman i Masa by och förstnämnde socken å nedannämnde dagar år 1889 Den 29 April".

I protokollet vittnar ett antal personer att Gustaf Engberg är far till Hugo och trolovad med Ida: "Barnmorskan Lovisa Mellin, från Jolkby enstaka hemman i denna socken, Drängfogdehustrun Maria Peldán, Timmermannen Ferdinand Hedström, och dennes hustru Emilia Hedström samt Drängfogden Karl Peldán, alla från berörda Korkkulla rusthåll, Torparen Erik Falenius, från denna sockens Estby by och Viktor Holmström från änsagde Korkkulla äfvensom Kakelugnsmakaren Edvard Lindström och dennes hustru Amalia Lindström, från Munkkulla by äfven här i socknen, samt Fiskarehustrun Amanda Josefina Mattsson, från Svinö hemman i Esbo socken, hvilka enhvar på upprop sig infunno".

Här som exempel ett utdrag av Emilia Hedströms vittnesmål: " ... hade jemte sin förbemälde man, vittnet Ferdinand Hedström, på aflidne Engbergs begäran affört Hugo Adolf för att kristnas, och hade den aflidne då upprepade gånger erkänt barnet såsom sitt.".
I Dopboken är Ferdinand och Emilia Hedström antecknade som faddrar till Hugo Adolf som döps (kristnas) 9 maj 1886.


Platsbeskrivning
Korkkulla Kyrkslätt