A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

1128

Fotografier från Porkalaområdet år 1956 samt foton från Järsö gård.
Fotografier som Kyrkslätt Handelslags VD Einar Råbergh låtit fotografera då Porkalaområdet återlämnades 1956 samt foton från Järsö gård.

1128 Donator och arkivbildare: Carl-Johan Åberg. 93 stycken digitaliserade svartvita foton, som Einar Råbergh, VD för Kyrkslätt Handelslag, lät ta på det återbördade Porkala arrendeområdet 1956.

Bilder av Handelslagets affärer, sovjetiska byggnader i Kantvik-Strömsby-området och Obbnäs, samt av återuppbyggnaden av Järsö gård.

Nedan länkar till material som anknyter till samlingen på olika webbplatser.

På bilden en av de sovjetiska sjukhusbyggnaderna i Kantvik.
***
1128 Lahjoittaja ja arkistonmuodostaja: Carl-Johan Åberg. 93 kpl digitoitua mustavalkoista valokuvaa, jotka kuvattiin Kyrkslätt Handelslagin toimitusjohtajan Einar Råberghin tilauksesta palautetulla Porkkalan vuokra-alueella vuonna 1956.

Kuvia Handelslagetin myymälöistä, neuvosto-rakennuksista Kantvik-Strömsby-alueelta ja Upinniemeltä, sekä Järsön tilan jälleenrakentamisesta.

Alla linkkejä kokoelmaan liittyviin aineistoihin eri nettisivustoilla.

Kuvassa yksi vuokra-aikana Kantvikiin rakennetuista sairaalarakennuksista.
*****
Bilder med sökordet Handelslag bl.a. ur samling 1128 i Katalogen / Kuvia hakusanalla Handelslag mm. kokoelmasta 1128 Katalogissa;
Innehåller även ett personporträtt av Einar Råbergh / Sisältää myös henkilökuvan Einar Råberghistä ruotsiksi Läs mera...

Historisk hembygd 1917: Kyrkslätt Handelslag (vain ruotsiksi) Läs mera...

Facebookpäivitys vuodelta 2017, jossa lyhennetty suomennos Kyrkslätt Handelslagin historiikista Läs mera...