A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1104

Tidningsartiklar av Olle Hakala, Västra Nyland.
Pressklipp bestående av artiklar från 1974 till 2013 som ingått i Västra Nyland, skrivna av Olle Hakala. Artiklarna är ordnade kronologiskt och enligt tema i kuvert. 7 ringmappar med fotonegativ 1980-1999. 106 kuvert med person och plats fotonegativ.

1104 Donator och arkivbildare: Olle Hakala. Pressklipp och fotonegativ.

Artiklar skrivna av Olle Hakala från 1974 till 2013, vilka ingått i Västra Nyland.
Artiklarna är ordnade kronologiskt och enligt tema/sökord i kuvert. En förteckning över sökorden finns. De 642 kuverten förvaras i 21 arkivlådor.

I samlingen ingår även 7 ringmappar fyllda av fotonegativremsor i negativfickor, från perioden 1980-1999. Bladen är daterade, men ingen förteckning av motiven finns.

I en låda finns dessutom 106 kuvert med enstaka fotonegativ på personer och platser. Namnen står på kuverten, men ingen förteckning finns.

Två frivilliga har i olika omgångar jobbat med att ordna och förteckna samlingen, men mycket jobb återstår.
*****
1104 Lahjoittaja ja arkistonmuodostaja: Olle Hakala. Lehtileikkeitä ja valokuvanegatiiveja.

Olle Hakalan Västra Nyland-lehdelle kirjoittamat lehtiartikkelit vuosilta 1974–2013. Artikkelit on järjestetty hakusanojen mukaan ja aikajärjestyksessä kirjekuoriin. Luettelo hakusanoista löytyy. 624 kpl kirjekuoria säilytetään 21 arkistolaatikossa.

Kokoelmaan kuuluvat myös 7 rengaskansiollista fotonegatiiviliuskoja negatiivitaskuissa, ajanjaksolta 1980–1999. Taskut ovat päivättyjä, mutta luetteloa kuva-aiheista ei löydy.

Lisäksi yhdestä laatikosta löytyy 106 kirjekuorta, joissa on yksittäisiä fotonegatiiveja henkilöistä ja paikoista. Kirjekuorissa on nimet, mutta luetteloa niistä ei löydy.

Kaksi vapaaehtoista ovat eri aikoina järjestäneet ja luetteloineet osia kokoelmasta, mutta paljon on vielä tekemättä.