A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Bokförteckningar

J E Rosbergs böcker och av honom utgivna böcker.
Bokförteckningarna och böckerna är arkiverade i Arkivalia. Boken här invid tillhör bokserien Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter och är nr II utgiven år 1920. Den kan läsas digitalt av medlemmar i Kyrkslätts hembygdsförening, Läs mera...

Bokförteckning som innehåller de deponerade böcker som J E Rosberg utgivit.

Bokförteckning: Läs mera...