A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Haapajärvi - min hemby. Haapajärvi - kotikyläni. Kortfattad historik över Haapajärvi by i Kyrkslätts kommun

Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXX
Birger Hedberg

Kyrkslätts bibliotek - Kirkkonummen kirjasto: Läs mera...

Utgiven 2003.