A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Flydda tider II

Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXV
Sigbritt Backman, Eric Henricson, Pirkko Konttinen, Gunnel Pettersson, Ulla Pihlström, Rolf Riska, Nils Göran Engström.

Kyrkslätts bibliotek: Läs mera...

Utgiven 1998.

107 sidor.

Minnen och tankar nedtecknade av följande personer:

Förord

Begravningsplatserna i Kyrkslätt
Sigbritt Backman

Tvillingbröderna på Hagaberg
Eric Henricson

När tåget backade till Bobäck
Pirkko Konttinen

Barndomsminnen
Gunnel Pettersson

Minnen från flydda tider
Ulla Pihlström

"Jag lärde känna där en men, soldat för länge sedan"
Rolf Riska

Johan Adler Salvius - krigsbankir och fredsfrämjare
Nils Göran Engström