A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

Flydda tider II

Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXV
Sigbritt Backman, Eric Henricson, Pirkko Konttinen, Gunnel Pettersson, Ulla Pihlström, Rolf Riska, Nils Göran Engström.

Kyrkslätts bibliotek: Läs mera...

Utgiven 1998.

107 sidor.

Minnen och tankar nedtecknade av följande personer:

Förord

Begravningsplatserna i Kyrkslätt
Sigbritt Backman

Tvillingbröderna på Hagaberg
Eric Henricson

När tåget backade till Bobäck
Pirkko Konttinen

Barndomsminnen
Gunnel Pettersson

Minnen från flydda tider
Ulla Pihlström

"Jag lärde känna där en men, soldat för länge sedan"
Rolf Riska

Johan Adler Salvius - krigsbankir och fredsfrämjare
Nils Göran Engström