A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Flydda tider

Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXIV
Sheila Liljeberg-Elgert, Harry Edlund, Sven-Oskar Pihlström, Iris Falk, Lars Åberg, Bo Lundell.

Kan läsas som digital bok av medlemmarna: Läs mera...

Kyrkslätts bibliotek: Läs mera...

Utgiven 1997.

154 sidor.

Minnen och tankar nedtecknade av följande personer:

Förord
Sheila Liljeberg-Elgert

Till flydda tider återgår
Harry Edlund

Stenladugårdar som kulturminnesmärken
Sven-Oskar Pihlström

Min mor berättar
Iris Falk

Alla var i arbetstagen
Iris Falk

Krigsbarn från Kyrkslätt
Lars Åberg

Ingels genom tiden
Birgit Beck

Gåtfulla ursprung - hisnande perspektiv
Bo Lundell