A r k i v a l i a - Tehtävä

Arkivalia - Kirkkonummen paikallisarkisto


Paikallisarkisto on paikkakunnan yhteinen muisti. Se koostuu yhdistysten, talojen, perheiden ja yksityishenkilöiden asiakirjoista kuten käsikirjoituksista, paikallisista painotuotteista ja valokuvista.


Paikallisarkisto Arkivalia aloitti toimintansa vuonna 2012 Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen kotiseutuyhdistyksen yhteistyönä. Kunta vastaa arkiston kiinteistökustannuksista ja kotiseutuyhdistys hoitaa arkiston vapaaehtoistyönä ja vastaa arkiston ulospäin suuntautuvasta toiminnasta kuten arkistointineuvonasta.
Kirkkonummen paikallishistorian arkisto palvelee kunnan yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä, jotka haluavat siirtää vanhat asiakirjansa ja arkistonsa säilytettäväksi asianmukaisesti. Arkistoon voi luovuttaa asiakirjoja joko lahjoituksina tai määräaikaisina talletuksina. Paikallisarkisto kerää ja säilyttää lähteitä Kirkkonummen historiasta. Lähteet ovat arkistossa kuntalaisten ja muiden tutkijoiden käytettävissä ja ne auttavat kirkkonummelaisia syventämään ja laajentamaan  paikkakunnan menneisyyden tuntemista. Paikallisarkistolle lahjoitetut asiakirjat ovat Kirkkonummen kunnan tai kotiseutuyhdistyksen omistuksessa lahjoittajan sopimuksen mukaan.