A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

151 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
1227   Lotta Svärd organisationen i Kyrkslätt1919-1944
1219   Gotthard Björklunds almanackor.1945-1965
1210   Estby folkskolas 100-årsjubileum 1999.1899-1999
1202   Sockenkartor1930-1939
1199   Bilder fotograferade invid Kyrkslätts kyrka1956-1959
1188   Ingels - 650 år
1185   Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter1919-2020
1183   J. E. Rosbergs böcker och övrigt material som har tillhört J. E. Rosberg.
1177  
1175   Dagmar Bergenström född Forsström.1930-1981
1174   Kurt Pihlströms dagböcker.1931-1999
1154   Kykslätts kyrkoböcker 1862 - 19151.1.1862-31.12.1915
1153   Historiska foton vid kyrkan, foton från 1956 och skolfoton.1900-1964
1151   Petra Vairimaa, fotografier. Lingonbacken, Karlberg samt släkten Strömberg i Masaby.1920-1990
1137   Böcker tillhörande serien Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter.2003-2006
1136   Karl Fredrik Ekström med familj: kort, minnesalbum, skolhäften, brev, fakturor, urklipp o.dyl.1910-1970
1135   Material om släkten Welin, uppgifter om Lappbölesnickarnas produkter | Aineistoa Welinin suvusta, tietoja Lapinkylän puuseppien tuotteista1603-2015
1134   Marcus Wallenberg-priset | Marcus Wallenberg -palkinto2009
1133   Kommunens miljövårds diabilder, skärgårdsmotiv1980-1990
1132   Kirkkonummen Yrittäjät, yhdistyksen arkisto1979-2014
1131   Fotografi, medborgarmöte vid Hindersby folkskola ca 19001900-1905
1130   Testnummer, saknar innehåll | Testinumero, ei sisältöä
1129   Katalognumret saknar innehåll | Luettelonumero vailla sisältöä
1128   Fotografier från Porkalaområdet år 1956 samt foton från Järsö gård.1938-1975
1127   Kristina Wasenius, handlingar, fastigheten Karlberg på Lingonbacken i Masaby1883-1955
1126   Klassfoton. Foton i anknytning till Hindersbyboken. Porträttsamling. Dödsannonsamling. Dokument angående Arvid Pihlström1885-1970
1125   Thorvald Backman, material i huvudsak om Porkala by-2008
1124   Material till boken Berättelser från Lappböle
1123   Digitala kopior av svartvita fotografier på Wohls gårds byggnader och personer1920-1950
1122   Kirkkonummen eläkkeensaajat ry, yhdistyksen arkisto1974-2014
1121   Konfirmationsfoton, skolfoton samt familjefoton främst från Korkkulla by.1895-1965
1120   Skolfoton från Oitbacka, kyrkobyn och Friggesby. Skolfoto från "Vestankvarns Skolor" 1916 - 1917. Gammalt skolfoto från början av 1900-talet.1969-1976
1119   Konfirmationsfoton, betyg, brev, skolfoton, familjefoton och släktforskningsrapport.1925-2018
1118   Mårten Bondestam, fotografier1880-1944
1117   Mary Grotell, fotoalbum1890-1930
1116   Fotografier tillhörande släktingar till och släkterna på Jolkby gård.1900-2011
1115   Fotografier från Jorvas och byarna omkring.1900-1970
1114   Kurt Ekström, personarkiv1782-1988
1113   Hella Stierncreutz f. Reuter, fotografier1920-1944
1112   Släktträd över släkten Röman på Jolkby gård-1982
1111   Finlands Röda Kors Kyrkslätt svenska avdelning, föreningsarkiv1957-2012
1110   Sarfvik gård, gårdsarkiv-1985
1109   Karl och Ulrika Andersson, handlingar1880-1904
1108   Kyrkslätt kyrkoby syförening, föreningsarkiv1881-1976
1107   Fruntimmersföreningen i Kyrkslätt, föreningsarkiv1870-1894
1106   Kirkkonummen Heikkilän Martat, yhdistyksen arkisto.1988-2021
1105   Lappböle vattenarbetsgrupper. | Lapinkylän vesihuoltotyöryhmät.2006-2010
1104   Tidningsartiklar av Olle Hakala, Västra Nyland.1970-2013
1103   Yrjö Sotamaa. Munkkulla.1980-1982
1102   Smedsede gårdsarkiv.1827-1949
1101   Diplom tilldelat Svea Malmström. Tidningen ”Nylänningen. Festskrift utgiven av Nyländska afdelningen till förmån för dess byggnadsfond”.1896-1903
1100   Tidningar, svampbok, idrottskalender.1896-1953
1099   ”Till flydda tider i det oförgätliga Kyrkslätt” manuskript. ”Sigurds. Minnen och intryck från medborgarkriget 1918” tryckt skrift.1918-1953
1098   Kirkkonummen Karjala-Seura ry.1974-2010
1097   En kortfattad historik över södra Kyrkslätt under 1700, 1800 och 1900-talet.1700-1944
1096   20 tidningsartiklar om Sol-Britts Kärkis trädgård i Kyrkdalen, samt andra ämnen. | 20 lehtiartikkelia Sol-Britt Kärjen puutarhasta Kirkkolaaksossa, sekä muista aiheista.2012-2018
1095   Paikallislehti "Kirkkonummen Sanomat”, 31 numeroa.1967-1970
1094   Paikallislehti ”Lounaisrannikko”, 2 numeroa.1968
1093   Paikallislehti ”Etelärannikko”, 2 numeroa.1974
1092   Ströexemplar av lokaltidningen ”Kyrkslätt i dag”.1968-1981
1091   Reguel och Brita Bengtströms samling.
1090   Pressklipp: artiklar och notiser som berör Porkalaområdet.1956-1960
1089   Kyrkslätt hästvänsförening.1911-1916
1088   Jakt- och fiskejournal av Åke Sundqvist.1963-1968
1087   Självbiografiskt manuskript av Åke Sundqvist.1903-1967
1086   Texter om livet i Kyrkslätt av Åke Sundqvist.
1085   Minnesruna över Åke Harald Eklund av Rolf Riska.1921-1998
1084   Manuskript av Gunnel Pettersson.
1083   Texter av Iris Falck.
1082   Anteckningar och manuskript | Muistiinpanoja ja käsikirjoitus, Björn Karumaa.1996-1997
1081   Manuskript, ”Kyrkslätt Jaktvårdsförening 100 år - Jägarna berättar”.1898-1998
1080   Sammanfogad med samling 1096. | Yhdistetty kokoelmaan 1096.2012
1079   Sex sv gruppfotografier. | Kuusi mv ryhmäkuvaa.1900-1910
1078   Sv klassfoto av elever och lärare vid Mellersta Nylands folkhögskola. | Mv luokkakuva Mellersta Nylands folkhögskolan (suom. Keski-Uudenmaan kansanopisto) oppilaista ja opettajista.1909-1910
1077   Avgångsbetyg från högre folkskolan i Hindersby.1906
1076   Mannerheimförbundets Krigsfadderutskott för Nyland, Kyrkslätt avdelning, handlingar. | Uudenmaan Mannerheimliiton sotakummivaliokunta, Kirkkonummen osasto, asiakirjoja.1952-1959
1075   Kyrkslätt kontrollförening föreningsarkiv.1911-1936
1074   Handlingar från Norra Kyrkslätt Elektricitetsandelslag.1926-1937
1073   Tidningsurklipp om Kyrkslätts historia. | Lehtileikkeitä Kirkkonummen historiasta.1952-1989
1072   Tryckalster. Olika ämnen. | Painotuotteita. Eri aiheita.1900-1957
1071   Foton från Kyrkslätts centrum från 1970- och 1980-talen samt från Kyrkslätts 650-årsjubileum 1980. | Valokuvia Kirkkonummen keskustasta 1970- ja 1980-luvuilta sekä Kirkkonummen 650-vuotisjuhlista 1980.1930-1989
1070   Sammanfogad med samling 1096. | Yhdistetty kokoelmaan 1096.
1069   13 foton | valokuvaa: Alisgården. Hilding Frostell. Sarfvik. Masaby folkskola. Bobäcks skola.1956-1987
1068   Programblad för avskedsfest för långvariga kyrkoherdeparet Henricson.27.9.1981
1067   Tryckalster. Tidningen Nyland, Kyrkslätt-temanummer.5.7.1930
1066   Painotuote. Valokuva, Finnish Photography 2/1994. Porkkala 1944-1956-teemanumero.1994
1065   Tryckalster. Stad och Bygd av De finlandssvenska sparbankerna.1962
1064   Tryckalster. Hbl Extran med artikel om kommande Nyländsk purpuri på Gesterby museiområde.8.5.1975
1063   Tryckalster. Nyländsk Sommar. Innehåller bl.a. artikel om Bo Lundell, rektor för Kyrkslätts medborgarinstitut och ordförande för Kyrkslätts hembygdsförening.1993
1062   Kirkkonummi-Kyrkslätt, väggkalender | seinäkalenteri.2005-2006
1061   Pro Strömsby Ry. Kantvikin suursatamahanketta vastustava kannanotto.1994
1060   Kyrkslätt Elektriska Ab:s postkort för mätarställning | Kirkkonummen Sähkö Oy:n mittarilukema-postikortti1927-1999
1059   Dödsannons för Carl Ferdinand von Wahlberg1920
1058   Kirkkonummen Filatelistit - Kyrkslätt Filatelister: Kerhonäyttely - Klubbutställning30.3.1987-5.4.
1057   Vaxdukshäfte med smeden Gunnar Bengtströms anteckningar om sålda cyklar.1938-1943
1056   Sånghäfte | Lauluvihko: Porkalavisan/Porkkala-laulu & Återkomstsång/Paluulaulu.1996
1055   Broschyr om Porkalaparentesen på fyra språk. | Esite Porkkalan vuokrakaudesta neljällä kielellä.1996
1054   31 st. reklamblad för föreningen Porkala Parentesen. Olika samarbetsföretag. | 31 kpl Porkkalan parenteesi-yhdistyksen mainoslehtisiä. Eri yhteistyöyrityksiä.1990-1999
1053   Två tryckalster: 1. Prolog (dikt) vid folkfest i Kyrkslätt 1905; 2. Program vid kulturfest i Kyrkslätt 1908.1905-1908
1052   Text om Gesterby gård av Micaela Malmsten.1992