A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Visar samling: 1037 12 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Emil Olof Lindén Emil Olof Lindén var kommunalläkare i Kyrkslätt.1866-1926
Teddy Biaudet Historik om Teddy Biaudet som var kommunalläkare i Kyrkslätt åren 1918-1944.1886-1967
Operation Kommunalläkaren Teddy Biaudet utför operation i Kyrkslätts sjukhus i Jolkby.1918-1944
Sjuksköterskor Sjuksköterskorna på Kyrkslätts sjukhus i Jolkby har paus på en kulle invid sjukhuset.1930-1944
Hvitträsk Hvitträsk invid Vitträsk sjö i Bobäck.1930-1950
Kyrka Kyrkslätts kyrka på 1930-talet1930-1939
Sigurds - postkort Sigurds gårds äng med hö på störar och ladugården t.v. i bakgrunden.1930-1944
Konfirmander Kyrkoherden Julius Lindberg och prosten Magnus Öblom leder konfirmanderna till Kyrkslätts kyrka. I bakgrunden sockenstugan och hörngård samt Kyrkslätt Handelslag närmast.1935-1939
Sjukhus Kyrkslätts sjukhus i Jolkby fram till år 1944.1935-1944
Sjukvård Sjuksköterskorna utför sina uppgifter i Kyrkslätts sjukhus i Jolkby.1939-1944
Ålderdomshem Vols hemmet under 1950-talet.1950-1960
Ålderdomshem Vols hemmet under 1950-talet.1950-1959